«Liafjord» er igang med det årlige opprenskningstoktet etter tapte og gjenstående fiskeredskap. Endestopp er snøkrabbefeltene i Barenstshavet, melder Norges Sildesalgslag. – På vei nordover til Tromsø foretar vi en del kystnære operasjoner før kursen settes mot Barentshavet og snøkrabbefeltet. Deretter prioriteres opprensking etter blåkveitefisket samt en