Båten får blant annet en helt nyutviklet dragebrønnsløsning som vil være tilpasset haling av garn og line. «Leinebris» blir dermed den første båten