Reder Bengt Are Korneliussen sier han ikke har hørt om bekymringsmeldingen eller om