I en pressemelding viser Vest-Finnmark Kystfiskarlag (VFK) til at de har mottatt mange innspill fra fiskerne i vestfylket som er bekymret for den store beskatningen på kveita langs store deler av kysten.

Stort fiskepress

– Vi har forståelse for at mange vil utnytte de muligheter som ligger i deltakelse i kveitefisket. Men samtidig er det en kjensgjerning at kveiteressursene er følsom for beskatning. I områder der fiskepresset på kveite har vært stort, har det erfaringsmessig tatt år å gjenoppbygge bestanden, sier styreleder i VFK, Tommy Pettersen.

- Ta bekymringen på alvor

Pettersen henviser til at det i Loppa- og Sørøysundområdet foregår et stort kveitefiske med betydelige fangster, noe som gjør at lokale fiskere i området er bekymret for bestanden.

– Vår oppfordring til fiskerimyndighetene er at man tar bekymringen fra fiskerne i vestfylket på alvor og gjør en snarlig vurdering av om kveitefisket bør reguleres for å sikre bestanden på et forsvarlig nivå og derigjennom god reproduksjon av en viktig ressurs i området, sier Pettersen.