UiTs forskningsmiljøer blir største bruker av det nye forskningsfartøyet, mens Norsk Polarinstitutt er eier og Havforskningsinstituttet (HI) skal drifte det.

– Dette er uten tvil en stor merkedag for forskning, ja, en historisk dag. Med dette skipet har vi fått et fantastisk godt verktøy for å drive god forskning på klimaendringer. Vi vet at unge mennesker frykter klimaendringene mer enn krig, og det må vi ta på stort alvor. Med FF Kronprins Haakon skal vi blant annet forske på det levende Barentshavet og områder knyttet til rom og jord, reiseliv, fiske og akvakultur, marin bioprospektering og olje og gass, forteller rektor ved UiT, Anne Husebekk til universitetets nettsider.

Skipet har allerede

, og .

Båten kom rett fra «service» i Harstad til dåpen.

- Med en ny båt er det alltid garantisaker, feil og mangler som må utbedres. I en prøveperiode må vi nødvendigvis samle opp slike forhold, og det er derfor vi nå har hatt båten på verksted i Harstad fram

. Og vi blir ferdig i tide, sa Per Nieuwejaar, avdelingsdirektør ved Havforskningsinstituttets rederiavdeling til før helgen.

Nieuwejaar beskriver 100 meter båt fullstappet med utstyr og teknologi fra baug til hekk.

- Dette er avanserte saker, og mye som skal prøves og samkjøres før et endelig ok er på plass. At det er mellom 100 og 200 garantisaker på et slikt fartøy er innenfor det vi må regne med. Det kan være store og små feil og mangler. Og både spesialister og leverandører fra nær og fjern er på plass når vi har samlet opp saker som nå. I dette tilfellet har vi en garantiperiode på to år å forholde oss til, forteller avdelingsdirektøren.

Dette var ikke den eneste skipsdåpen i helgen. Også

.