– «Knut Olav» ligger og losser nå. Vi er avhengig av fisk 365 dager i året. Levende fisk gir oss stabilitet, kundene betaler bedre og fiskerne får bedre betalt. Det er bedre for alle ledd, sier Ørjan Nergaard når Fiskeribladet snakker med ham tirsdag.

Ørjan Nergaard

Han er råstoffsjef i Lerøy Seafoods som eier Lerøy Norway Seafoods som har 12 anlegg i Finnmark, Troms og Nordland.

Gode priser

– Hva er prisen i dag?

– Akkurat i dag går fersk sløyd torsk for 45 kroner kiloen.