KV Bergen har i dag avsluttet anmeldelse og oppbringelse av den franske tråleren «Klondyke», melder Kystvakten på Twitter. Fartøyet var mistenkt for utkast av fisk i Nordsjøen. Skipper fikk bot på 20.000 NOK og rederiet fikk inndragnings-forelegg på 140.000 NOK. Begge er vedtatt.