Fredag varslet fiskeri- og sjømat departementet at de ville styrke Garantikassen for fiskere med fem millioner kroner. Så langt er dette det eneste særtiltaket rettet mot fiskeriene,