I fjor fikk linefartøyet «Loran» rundt 450 tonn torsk ved Jan Mayen. Havforskningsinstituttet analyserte 86 torsk fra dette fisket og funnene viste at fangsten inneholdt både barentshavstorsk og islandstorsk.

Myndighetene besluttet i etterkant av «Lorans» spennende fangst å åpne for et kartleggingsfiske. Åtte båter meldte sin interesse, blant disse ble linefartøyene «Geir II» og «Nesbakk» trukket ut til å gjennomføre fisket.

To turer hver

Fartøyene skal i 2019 gå to turer hver for å kartlegge hvordan forekomsten av torsk ved Jan Mayen varierer gjennom året. «Geir II» er nå ute på den første av disse turene, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding tirsdag.

Gytetorsk

Funn hittil i år har allerede gitt ny kunnskap om at torsken gyter ved Jan Mayen - for «Geir II» har nemlig fått gytetorsk i fangstene sine.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

- Ny kunnskap vil bidra til en god og bærekraftig forvaltning. Kartleggingsfisket skal bidra til å fastslå hvor torsken ved Jan Mayen kommer fra. Dette vil være viktig informasjon som kan ha betydning for kvotefastsettelsen av torsk i fremtiden, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i meldingen.