Både i 2018 og 2019 var det mellom 80 og 90 reklamasjoner som førte til prisreduksjoner på makrell ved