- Vi blir stadig færre og stadig eldre, sier han.Fiskeribladet besøker ham i hans lille fiskerbu i fjæresteinene på Brattland, midt mellom Olderdalen og hjemstedet