Prisfesten fra det avsluttede loddefisket ved Island, er nå overtatt av NVG-silda. Prisen har steget jevnt og trutt etter at det er blitt større sild i fangstene og når nå nye høyder når rogninnholdet er på sitt beste.

- Ja, beklageligvis så satte vi rekord i dag med prising av NVG-silda, sier Lorentz Hardy ved Lofoten Viking ironisk.

Silderogn er med på å løfte prisen for NVG-sild til rekordnivå. Dette er silderogn fra en tidlig fangst i vinter for «Havdrøn» ute i Norskehavet.