Det sa leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, da organisasjonene i sjømatnæringa og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen møttes i et digitalt møte om korona-situasjonen torsdag formiddag.

Bakgrunnen for møtet er gårsdagens nyheter om at regjeringen strammer kraftig inn på innreisereglene, i første omgang de neste 14 dagene, for å begrense risikoen for spredning av den mer smittsomme varianten av koronaviruset.

Fiskeriminsiter Odd Emil Ingebrigtsen etterspurte konkrete tiltak til hvordan man kan løse situasjonen best mulig de neste par ukene.

– Det vil komme strengere regler de neste 14 dagene. Det er nødvendig for å slå ned smitten. Vi har fått beskjed fra NAV om at de legger inn økt innsats for å rekruttere arbeidskraft til industrein. Kombinert med at skreien er litt forsinket, håper jeg vi kan ro dette i land på en god måte, sa Ingebrigtsen.

Konsekvenser for lofotfisket

Mens sjømenn er unntatt fra de nye innreisereglene, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet at sesongarbeidere i fiskeindustrien ikke slipper inn i landet de neste 14 dagene. Dette til tross for at ansatte i næringsmiddelindustrien fortsatt står oppført i listen over samfunnskritiske funksjoner.

Sesongarbeiderne som ikke slipper inn i landet, som er spesifikt nevnt i gårsdagens pressemelding fra regjeringen, er de som kommer utenfra EØS.

Fiskeribladet har bedt departementet klargjøre regelverket, noe også bransjeorganisasjonene følger opp, da de opplever det som uklart.

– Vi har en forskrift som sier at arbeidskraft fra fiskeindustrien er definert som samfunnskritisk. Forstår jeg det rett endrer man på tolkninga av forskriften. Det er problematisk fordi fiskeindustrien har innrettet seg etter dette i planlegginga av sesongen, sa Inger Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre og styreleder i Sjømat Norge.

Lofotsesong med halv kapasitet

Skreisesongen er så smått i gang, og for en fiskeindustri som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, særlig i Lofoten og Vesterålen, får dette konsekvenser. De neste månedene skal 80 prosent av den norske torskekvoten fiskes og landes langs kysten av Nord-Norge.

– Torsken er her bare en kort periode, før den drar tilbake til Barentshavet. Spesielt for den minste flåten er det elementært at vi får gjennomført et fiskeri mens skreien står ved kysten, sa Ingebrigtsen.

Mens Vesterålen er i gang med sesongen, og allerede har fått de fleste utenlandske sesongarbeiderne til regionen, berører de nye innreisereglene særlig Lofoten.

Ifølge industrisjef i Sjømat Norge, Sverre Johansen, er status per i dag for industrien i Lofoten halv kapasistet.

– Vil dette vedvare lenger enn 14 dager, er det åpenbart at det vil ha dramatiske konsekvenser for lofotfisket, sa han.

Ba om unntak

Generalsekretær i Fiskarlaget, Otto Gregussen, fulgte opp:

– Hvis dette skal gjelde i 14 dager, og arbeiderne i tillegg skal 10 dager i karantene, er vi langt ut i lofotsesongen. Får vi ikke kapasiteten opp før den tid, har vi et uhåndterlig problem.

Det ble fra flere av organisasjonene påpekt at de fleste aktører i fiskeindustrien har praktisert langt strengere testregimer og karantenekrav knyttet til arbeidsinnvandring enn det som har vært pålagt fra myndighetshold.

– Jeg håper derfor vi kan videreføre en ordning hvor sjømatnæringa er definert som samfunnskritisk, sa Geir Ove Ystmark, direktør i Sjømat Norge.

– Jeg har snakket med produsenter som er oppgitt. Som har gjort jobben sin. Som har tatt inn seks arbeidere hver tiende dag, og praktisert full isolasjon, sa Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

– Flaut

Tom Vegar Kiil i Norges Kystfiskarlag ga imidlertid industrien en smekk for at de ikke er mer forberedt på en situasjon som denne.

– Fiskeriministeren gikk tidlig ut og oppfordret til bruk av norsk arbeidskraft i fiskeindustrien. Mange tusen går arbeidsledig i Norge. Hvis industrien ikke har fulgt opp dette, og får problemer nå, er det nesten flaut, sa Kiil, og fikk svar fra Johansen i Sjømat Norge:

– Det er gjort en betydelig innsats for å rekruttere folk lokalt, og vi har lykkes. Antall utenlandske arbeidere har gått kraftig ned, men vi har fortsatt behov for dem.