Bø Kystfiskarlag avholdt årsmøtet 19. november. Årsmøtet viser til at de er bekymret for hvilke konsekvenser lusemidler har for raudåta.

«Hva skjer i gyte- og oppvekstområder hvis raudåta blir borte? Siden raudåta er så viktig mat for fiskebestandene og at raudåta blir hardest rammet av lusegiftene er det sterkt kritikkverdig at det ikke er blitt satt en stopper for dette. At forvaltningen ved Fiskeridirektoratet, Fiskeridepartementet og Mattilsynet ikke foretar seg noe i denne saken er kritikkverdig, her skal føre-var-prinsippet gjelde», skriver årsmøtet i sitt vedtak.

Årsmøtet krever stopp i både bruk av giftstoffer i lusebehandling og stopp i fangst av raudåte ved kysten hvor det foregår gyting eller hvor egg og larver driver i de øvre vannlag.

«Årsmøtet krever mer forskning på rødåta og dens viktige funksjon for livet i havet og forskning på negative ringvirkninger ved medikamentbruk ved avlusning i oppdrettsnæringen», heter det i vedtaket.