- Ja, vi liker jo å vise oss fram. Så det henger vel sammen med det, spøker skipper Åsmund Breivik om bord på frysetråleren «Hermes».

Men han ser med stor glede at flere og flere fartøy, både store og små, tar miljøutfordringen med forsøplingen av havet på alvor. 

Mannskapet på «Hermes» slår et slag for miljøet og et renere hav. Foto: Hermes AS

Utfordringen for flere fartøy er at det er for få havner å levere fra seg avfallet. Ni havner i Norge tar imot avfall fra flåten, men i Tromsø og Ålesund er kapasiteten sprengt.