- Oppdrettsanleggene kan umulig være synderen for at havlaksen har lus. Vi fisket laks for 50 år siden, og den hadde lus også da, sier Geir Henriksen og Odd Jensen på Sørvær til iFinnmark

Den gang fantes det ikke oppdrettsanlegg.

Norsk institutt for naturforskning viser at lakselus kan ha gitt 50.000 færre villaks i året fra 2010 – 2014. Og de gir oppdrettsanleggene langs kysten en stor del av skylda.

– Vi har ingen egeninteresser verken her eller der. Vi baserer oss bare på hva som er fakta, nemlig at da laksen som ség inn fra storhavet for rundt 50–60 år siden, også hadde lus. Enkelte kunne ha så mye lus at det nesten ikke var liv i fisken. Sånn var det bare. Og hvor kom den lusa fra? Kan forskerne svare på det, spør de gjennom avisen.

Ikke i tvil

Leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) som har gitt ut rapporten, Torbjørn Forseth, gir de gamle laksefiskerne fra Sørvær rett i at havlaksen hadde lus også i gamle dager.

– Det er riktig at havlaksen alltid har hatt lus. Før var det nesten et hederstegn når laksefiskerne fikk laks med lus i garnene, for det betød at laksen hadde vært ute på storhavet. Forskjellen fra før til nå er antallet lus du finner på fisken. Der laksefiskerne før talte fra tre til toppen sju-åtte lus, så kan laksen i dag være dekket av lus. En laks klarer seg godt dersom den ikke har mer enn rundt ti lus, men om det blir flere så dør den, sier Forseth til iFinnmark.

Han er ikke i tvil om at årsaken til den økte luseforekomsten er rømt oppdrettslaks.