Det vil si i lukkede anlegg. Og aller hest på land. Vedtaket har av flere