Derimot tror Ljunggren at spørsmålet om en statlig grunnrente på havbruk vil komme på bordet uansett hvem som blir finansminister etter valget.

Statlig grunnrente

Statlig grunnrente på havbruk har vært et hett tema de siste årene. Både kystkommunene og havbruksnæringen sier nei til denne form for beskatning. Med dagens sammensetning av Stortinget er det heller ikke flertall for å innføre grunnrente på havbruk.

Ljunggren sier at ikke minst fordi finansminister Jan Tore Sanner (H) i juni i år oppnevnte et utvalg som har fått navnet, «Perspektiver for fremtidens skatte- og avgiftssystem», så vil en ny finansminister måtte forholde seg til grunnrenteproblematikken igjen når dette utvalgets innstilling blir lagt fram.