– Jeg synes forslaget er bra. Det er sunn fornuft. Det sier