Den nye fangstmaskinen i sin klasse startet etter midnatt fredag på turen til Lofoten for årets lofotfiske. Snurrevaden kommer om bord i Myre før