Den nye fangstmaskinen i sin klasse startet etter midnatt fredag på turen til Lofoten for årets lofotfiske. Snurrevaden kommer om bord i Myre før kursen settes mot fiskefeltene med base og levering i Lofoten.

Og forklaringen på hvorfor rederne ventet til etter midnatt fredag for å dra nordover er følgende:

- Som mange andre fiskere er vi overtroiske og drar ikke på fisketur på en fredag, enten båten er ny eller ikke, sa skipper og eier Jarle Troland Glesnes da Fiskeribladet pratet med ham like før helgen.