- Betaler vi ikke nok avgifter, spør styreleder i Fiskarlaget