– Jeg klarer ikke se hvordan kystsamfunnene og landindustrien er ivaretatt i kvotemeldinga, eller