Maråk tok opp hansken og forklarte seg slik:

– Vi har fått forsikringer om at rammevilkårene med stabilitet i ressursfordelingen skal ligge fast fram til 2025 før en ny vurdering. Hvis vi reiser spørsmål om fordeling mellom flåtegrupper, får vi en «polsk riksdag» i næringen. Vi vil bli satt år tilbake med tanke på den positive utviklingen som har vært, sa Maråk, som synes det går godt i hele flåtenæringen:

– Det går bra for alle i fiskerinæringen på flåteleddet, både i kyst og hav.