– Forarbeidet er gjort, men vi må gå nøye gjennom dette materialet før vi kan danne oss et bilde av hva som skjedde da fiskebåten «Fay»