- Det er stor usikkerhet rundt om japanerne kan komme til Norge. De kjøper