Teverson leder underkomiteen for landbruk, mat og fiskeri i det