At Geir-Inge Sivertsen (55) blir den nye fiskeriministeren blir godt mottatt hos dem som kjenner