– Jeg håper folk tenker seg godt om før de går inn for strengere begrensninger for kystfiskeflåten over 21 meter. Enten det dreier seg om fiske innenfor fjordlinjer, grunnlinja eller andre grenser langs kysten, sier styreleder Kristian Sandtorv i Pelagisk Forening.

Begrensninger

– En fiskebåt på 21 meter er ikke et havfiskefartøy. Denne delen av kystfiskeflåten har begrensninger å forholde seg til, og det er viktig at man ikke nå skjærer alle over en kam. Pelagisk Forening støtter fullt og helt opp om bærekraftige fiskerier og vernetiltak når biologiske hensyn tilsier det.