Miljødirektoratet anbefaler lukkede oppdrettsanlegg og merking av oppdrettslaks i sitt nye forslag til handlingsplan for ville bestander av atlantisk laks, skriver Norske Lakseelver i en pressemelding. Torfinn Evensen, generalsekretær i Norske Lakseelver, håper Elvestuen vil benytte anledningen til å gripe fatt i de