Etter to døgn uten sildefangster, kom fisket i gang igjen i dag med rekordpris som resultat. «Einar Erlend» var først med å melde inn 230 tonn NVG-sild klokken 12.52 midt på dagen fredag. Med rekordprisen 9,4 kroner, har fangsten en antatt fangstverdi på knapt 2,2 millioner kroner.

Prisfest på sild

På kjøpersiden sprer deg seg en betydelig uro over de høye prisene som de selv skaper:

- Dette er poker! Alle håper på gode priser, men det er ikke noen som har solgt noe ennå.