Etter to døgn uten sildefangster, kom fisket i gang igjen i dag med rekordpris som resultat. «Einar Erlend»