Rekeflåten i sør fikk en god vintersesong og mottakene får fortsatt gode fangster fra fisket