– Denne kvoteøkningen burde og skulle trålerne delt med kystfiskeflåten. Uer kunne vært et greit kvotebytte for all den hysa havfiskeflåten nylig