Sve sitter i Stortingets klima- og miljøkomité og kommer fra Møre og Romsdal.

– Jeg er jo fra et stort fiskerifylke, og vi frykter konsekvensene for fiskerinæringen med den iveren det er i dag for å bygge ut havvind.

Frp ikke er imot vindkraft, ifølge Sve. Men hvis det skal bygges ut mer på land, må det være vilje i lokalbefolkningen til å gjøre det, mener han.

Til havs må det gjøres grundige konsekvensutredninger der både miljø og fiskeriinteresser blir godt ivaretatt, fortsetter han.