– Vi kan ikke lage et opplegg som er basert på at vi eller Fiskeridirektoratet må være til