Norsk Lastebærer Pool, NLP, har et konsept der de leier ut gjenbrukbare plastkasser til blant annet frakt