Fra 2015 har 6.500 barn og unge fra barnehager til videregående skoler enten besøkt Klippfiskakademiet for å