– Vi vet jo ikke hva utfallet av brexit blir. Men når vi ser tilbake på det russiske importforbudet i 2014,