Det hersker stor spenning i forkant av årets blåkveitesesong. Blåkveiteprisene har ligget på et historisk høyt nivå de siste årene,