For tiden ligger «Ben Hur»til kai på Reine i Moskenes for å få ferdiginstallert fabrikken om bord. Latech fra Moskenes har oppdraget med å installere sløyelinje og annet utstyr. – Jeg regner