Reder i Arctic Wolf, Gunnar Jensen, påpeker at det er arbeidstakernes plikt at skattepapirene er i orden i forbindelse med saken om mannskap på «– Når mannskap kommer til Norge for å arbeide er de pålagt å ha skattepapirene sine i orden.