Brønnbåten «Aqua Caledonia» ble sjøsatt i Spania forrige uke. Båten er byget ved verftet Balenciaga utenfor byen San Sebastian i Nord-Spania.

Rederiet som har hovedkontor i Kristiansund leverer både brønnbåter, servicebåter, slaktebåter og båter for transport av fiskefôr.

– Det er veldig godt å få båten sjøsatt. Vi ser frem til å få den i drift. Det er en båt fullspekket av det nyeste utstyret som er på marked, som oppfyller de strengeste krav i forhold til hygiene, filtrering, kjøling, sirkulasjon og fiskevelferd, sier flåtesjef i Aquaship Marius Hansen til IntraFish

«Aqua Caledonia» har en kapasitet på 1500 m³ og fungerer også som bløggebåt.

Selskapet satser på å få overlevert til båten til kunde i andre halvår av 2021, men ønsker ikke å si noe om til hvilket selskap båten skal overleveres til.

Det er fortsatt ikke kjent hvilken region «Aqua Caledonia» skal operere i. Foto: Bilde tatt fra selskapets Facebook

– Det er en velutstyrt fullverdig brønnbåt, men som samtidig er en fullverdig bløggebåt hvor vi har eget «inhouse» bløggeutstyr og kan bløgge selv. Det er for å være fleksibel og sikre kunden – at han har det utstyret som trengs for å ta vare på fisken. Hvis det for eksempel er algeoppblomstring kan vi steppe inn og slakte 1000 tonn i rett i båten, påpeker Hansen.

«Aqua Caledonia» er ikke klar for overlevering enda, men har nå fått vann under kjølen. Foto: Aquaship

Han legger til at utstyret de bruker til slakting er egenprodusert og velutprøvd.

– Vi bruker utstyret blant annet om bord i våre båter i UK, der vi bløgger omtrent 40 % av all fisken som blir slaktet i UK.

– Båten vil også kunne stå for den daglige bløggingen til kunden, der vi har mulighet og slakte direkte ved merdene. Båten kan også laste levende fisk, gå med lukket sirkulasjon med kjøling og slakte direkte ved kai. Dette for å sikre best mulig fiskevelferd og få fisken så fersk som mulig til kunden.

Rederiet har tro på konseptet.

– Vi tror dette er fremtiden, og vi vil nok lage flere båter som dette fremover.