Faktaopplysningene om det som danner grunnlaget for den offentlige debatten om lakserømminger er for unyansert, mener