– Vi håper å være i vater igjen tirsdag, senest onsdag, sier avdelingsleder i Thermo-Transit Nord-Norge, Bjørn M. Willumsen.

Sist uke hadde hvitfiskindustrien i Nord-Norge store utfordringer med å få ferskfisken ut i markedet på grunn av mangel på trailere, og flere anlegg stengte dørene i helga for å få hentet seg inn igjen. Norges Råfisklag så seg også nødt til å be fiskerne om å tilpasse fisketakt og bruksmengde i dialog med fiskekjøperne.

Store utfordringer

En av dem som har stått midt i den siste ukas logitisikkutfordringer er Willumsen i Thermo-Transit.

– Hvordan er det å drive med ferskfisktransport for tida?

– Utfordrende. Mildt sagt. Vi går ut av ei uke hvor det har vært landet avsindige mengder fisk, med en dramatisk økning fra uka før. Det medførte kjempestore utfordringer, både for oss og andre som driver med transport. Det er aldri noen god situasjon når vi ikke klarer å ta unna all fisken, sier Willumsen til Fiskeribladet mandag.

Kom bardust på

Thermo-Transit står for en betydelig andel av ferskfisktransporten i Nord-Norge, og er vant til å forholde seg til svingninger i værforhold, fiskerisesonger og markeder. Men sist ukes skreitopp kom bardust på mange. Godt vær, mye båt og god tilgang på fisk fra Vesterålen og nordover, gjorde at leveransene av fersk torsk oversteg 13.400 tonn sist uke, mot 8360 tonn uka før.

– Alle er forberedt på at det plutselig kan smelle i skreisesongen, men ikke at det skulle smelle så voldsomt på alle plasser samtidig. Sist uke hadde vi et uttak på 220 biler i området mellom Lofoten og Finnmark. Med en kapasitet på 20 tonn per bil, sier det litt om hvilke enorme mengder det er snakk om.

– Alle er forberedt på at det plutselig kan smelle i skreisesongen, men ikke at det skulle smelle så voldsomt på alle plasser samtidig, sier Bjørn Willumsen i Thermo Transit. Foto: Illustrasjonsfoto Svein-Arne Nilsen

– Uvanlig

Willumsen sier det er helt uvanlig at de frakter så store menger skrei ut fra så store geografiske områder, på så kort tid. De så seg nødt til å sende tomme biler fra både Oslo, Sør-Sverige og Danmark for å ta unna all fisken som hopet seg opp på anleggene i Nord-Norge.

– At skreifisket slår til både i Finnmark, Troms og Vesterålen samtidig, er helt uvanlig, og gjør dette enda mer krevende. Normalt sett er det slakk i ett av områdene, og vi kan flytte materiell fra Troms til Finnmark, eller motsatt. Det får vi ikke gjort når presset er like stort over alt, sier han.

Kritisk i Finnmark

– Hva slags konsekvenser har dette fått?
– At det ble stående fisk igjen på anleggene inn i helga. Vi har ladet voldsomt med materiell for å få tømt alle områder søndag og mandag.

Men så ble altså kapasitetsutfordringene avløst av uvær i det nordligste fylket, med stengte veier, kolonnekjøring og innstilte fergeavganger. Store deler av Finnmark har vært nedstengt det siste døgnet.

– Vi tømmer nå Troms og Vesterålen for fisk, men i Finnmark er situasjonen veldig kritisk i dag. Vest i Finnmark står det fisk fra fredag. Det er ikke krise ennå, men om ikke veiene åpner tirsdag, begynner det å bli kritisk. Vi har også hatt fisk på veien i dag, som vi har snudd ut av kolonnene og sendt tilbake for salting, fordi aktører ikke tør å gamble på veiåpning.

Willumsen håper likevel at de innen kort tid skal få tømt alle anlegg.

– Vi håper det meste skal være i vater tirsdag, senest onsdag.

Utfordringer med korona og Brexit

Korona-situasjonen er ifølge Willumsen også en del av ligninga.

– Korona har ført til utfordringer med sjåførbytter. Det er nok en del utenlandske aktører som kvier seg for å flytte materiell inn i Norge på denne tida, på grunn av vanskeligheter på grensene og med sjåførbytter. Det kan være årsaken til at vi har et mye større press på materiell enn tidligere. Det trykket vi har hatt siden jul, er ikke noe vi er vant til, sier han.

Willumsen sier at de kjører mindre laks for tida, for å prioritere å få ut hvitfisken, uten at det har hjulpet noe særlig. Han forteller at de også har hatt store utfordringer i Storbritannia etter Brexit.

– Det er totalt kaos i England. Vi sender mye bil dit med ferskfisk, men sliter med å få dem inn i landet. Vi har nå biler som har stått fast på tollstasjoner siden fredag. Dette får store følgeproblemer, sier han.

Posisjonerer seg

– Hvordan ser du for deg at det blir utover sesongen, når Lofoten for alvor kommer med i ligninga?

– Det kommer til å bli utfordrende. Vi, og alle andre aktører, prøver nå å posisjonere så mye materiell som mulig. Vi gjør alt som er mulig. Så får vi håpe at det ikke blir de store toppene, men et mer jevnt sig i fisket utover sesongen, og at vi ikke blir hindret av været. Vi skal klare å komme oss i mål denne sesongen også, sier han.