Rederiets advokat Roar Bårdlund i Linnet & Co Advokatfirma i Tromsø sier at det er en feiltolkning av konvensjonen mellom Norge og Filippinene i en bilateral avtale for sjømenn som er årsaken til at rederiet har gått ut fra at filippinerne har rett til å arbeide i perioder på tre måneder i Norge.

Når det gjelder arbeids- og lønnskontrakten som maskinistene har med det filippinske bemanningsbyrået, betegner han den klar, god og fullt ut akseptabel.