Birkeland Fisk & Sjømat

I Eikangervåg i Nordhordland er det startet et nytt enkeltpersonforetak som skal selge fisk og sjømat. Innehaver er May Britt Birkeland.

Nymark Sjømat

På Misje i Øygarden er det registrert et nytt enkeltpersonforetak med Rolf Inge Nymark som innehaver. Han skal selge egen fangst av fisk og skalldyr, og drive utleie av båt og turer i havet for turister.

Varanger Havfruen AS

I Varangerbotn er det startet et nytt aksjeselskap som skal drive hav- og kystfiske og andre produkter som naturlig hører til dette. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Susanne Utse Olsen er daglig leder og styreleder.