– Koraller er spesielt verdifulle og vokser langsomt, men som er mangelfullt kartlagt på Norskekysten. Vi risikerer at disse dyrene blir negativt påvirket hvis et oppdrettsanlegg legges for nært, sier kyst- og havbruksdirektør i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie, i en pressemelding fra direktoratet.

– En slik veileder vil kunne være til hjelp for å ivareta sårbar natur samtidig som oppdrettsnæringen får bedre forutsigbarhet, legger Lie til.

Av meldingen går det fram at Fiskeridirektoratet skal samarbeide med Miljødirektoratet om å lage felles retningslinjer for å kartlegge sårbart naturmangfold ved søknad om akvakultur. Koraller og svamper blir en viktig del av dette.

– Vi er helt avhengige av å samarbeide tett med ledende forskningsmiljøer som Havforskningsinstituttet når vi skal forvalte spennende og viktige næringer på en bærekraftig måte. Jo mer presis kunnskap vi får, jo bedre settes både næringsutøvere og forvaltningen i stand til å ivareta både naturmangfold og næringsutvikling på en god måte. Dette skal bli bra både for koraller og oppdrettere, understreker Lie i meldingen.