Det opplyser Dess Aquaculture Shipping i Grimstad i en pressemelding torsdag.

Selskapet har bestilt to store brønnbåter som vil ha en kapasitet på mer enn 6000 kubikkmeter, og det skal installeres fire dualfuel generatorsett som vil kunne nyttiggjøre seg av LNG og biogass – og i fremtiden ammoniakk.

Bygges i Tyrkia

Skipene skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia og blir selskapets sjuende og åttende fartøy levert fra samme verft. Fartøyene er designet av Salt Ship Design i tett samarbeid med Dess Aqua, Mowi og MMC First Process med fokus på å bygge neste generasjons brønnbåter.

Av meldingen går det fram at fartøyene vil bli utstyrt med et produksjonsanlegg for ferskvann som kan produsere opptil 6000 kubikkmeter per døgn, og man har lagt til rette for å installere ulike typer utstyr til avlusing på det store dekksområdet.

– Miljøaspektet viktig

– Vi har jobbet tett med Dess for å optimalisere båtene til våre behov, og jeg er sikker på at de vil være til stor støtte for våre operasjoner i Norge. Miljøaspektet er veldig viktig for Mowi, og vi er spesielt fornøyde med LNG-løsningen, uttaler Øyvind Oaland i meldingen.

Han er leder for Mowis norske oppdrettsvirksomhet.

– Dette er en næring i rask utvikling der behovet for avansert teknologi blir stadig større, og vi er stolte av at Mowi viser oss tillit til å bygge flere skip som skal operere for dem i mange år fremover, sier administrerende direktør i Dess Aqua, Jon Are Gummedal, i meldingen.