Fiskeridirektoratet opplyser i en melding at Salmar Farming meldte om en rømmingshendelse på lokaliteten Solværet i Smøla kommune 23. november.

Da ble det oppdaget et relativt stort hull i en av nøtene i forbindelse med en inspeksjon etter uvær. Selskapet har denne uken ferdigstilt opptellingen etter hendelsen og konkluderer med at om lag 11.500 oppdrettslaks har rømt. Salmar har så langt gjenfanget 53 oppdrettslaks. Fisken som har rømt har en snittvekt på 2,3 kilo.

Reparerte hullet

Konserndirektør Oppdrett i Salmar, Roger Bekken, bekrefter i en epost til IntraFish at det ble oppdaget et hull i en not på lokalitet Solværet i Smøla. Hullet ble oppdaget i forbindelse med inspeksjon etter uvær mandag 23. november. Hullet ble oppdaget av dykker på 7 meters dybde og var 1x1 meter. Det var 187.000 stk. laks på cirka 2,5 kg i noten.

Hullet ble reparert umiddelbart og fiskeridirektoratet ble varslet iht. instruks. Gjenfangstgarn ble satt ved lokalitet, men det er ikke fanget fisk her, opplyser selskapet videre.

Salmar ble varslet av fisker på østlig side av Smøla om at de hadde fanget fem laks på garn. Med bakgrunn i dette samt dialog med fiskeridirektoratet ble det iverksatt utvidet gjenfangst både i områder rundt Smøla, Hitra og Frøya.

Vil spore

– Hverken Salmar eller næringen er tjent med at det ved slike hendelser ikke er kjent hvem sin fisk det er som har rømt. Derfor har Salmar sammen med Cermaq, Lerøy og Mowi tatt initiativ til å stifte selskapet Sporbarhet i 2019. Selskapet har gjennom DNA-teknologi og skjellprøver som formål å spore fisken tilbake til riktig eier. Det er et håp om at alle oppdrettere slutter seg til dette selskapet slik at alle rømminger kan spores, uttaler Bekken i eposten.

Han legger til at det er stor grunn til å anta at fisken som har rømt vandrer ut i havet, men skulle fisken mot formodning søke tilbake til elvene vil Salmar gjennom ett samarbeid med NINA (Norsk institutt for naturforskning) og elveeierne kunne fastslå dette gjennom overvåkning. Selskapet kan da gjøre tiltak for å fiske ut rømt fisk eller redusere skade på annet vis. Beskrivelse av omfang og tiltak ved en slik situasjon vil da bli håndtert i samarbeid med NINA og Fiskeridirektoratet.