Det er Gigante Salmon Rødøy AS som AR planer om landbasert oppdrett i Rødøy.

– Dette er en spennende utvikling inne oppdrettsnæringen som blant annet vil minimere problemet med spredning av lakselus til villaks og sjøørret i fjordene, sa fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland i en pressemelding like før helgen.

Der opplyses det at Haukland og resten av fylkesrådet har vurdert søknaden nøye og godkjenner søknaden med en del forbehold:

– Vi ser det som svært viktig at produksjonen foregår på en bærekraftig måte, og når vi nå godkjenner søknaden er det fordi den innfrir strenge miljøkrav som også vil bli fulgt opp framover. Det er imidlertid ikke strøm i området og anlegget vil derfor drives av dieselaggregater. Vi har derfor inne et krav om at anlegget skal være elektrifisert i løpet av fem år, opplyser fylkesråden.

Hun legger til at fylkesrådet også forutsetter at området tilbakeføres til mest mulig naturlig tilstand eller tas i bruk til annet formål, dersom anlegget opphører.

Ordfører i Rødøy kommune, Inger Monsen, er også glad for planene.

– Det landbaserte anlegget kan generere inntil ti arbeidsplasser. Det er noe vi sårt trenger i kommunen, sier hun.