Millionene er fordelt på tre utlysninger og tre prioriterte områder: 1. Fiskehelse og fiskevelferd 2. Laksens ernæringsbehov for god helse og velferd 3. Teknologiske utfordringer for å utnytte slam fra oppdrettsproduksjonen. De som søker